keilugrandi-loftmynd-k3.JPG

Fasteignir

Fasteignaumsjón og nýframkvæmdir

Fasteignir Búseta í tölum

Búseti býður upp á fjölbreytt úrval fasteigna

Félagið vinnur að hagsmunum núverandi og verðandi félagsmanna og tryggir umsjón, viðhald, endurnýjun og fjölgun fasteigna með hagkvæmum hætti. Með því að gerast félagsmaður í Búseta getur þú eignast búseturétt í fjölbreyttri flóru fasteigna sem er að finna í öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins.

Íbúðir Búseta

Staðsetning íbúða

Aukin umsvif

Fjölbreytt verkefni á sviði fasteignaumsjónar

Óhætt er að segja að liðið ár hafi að mörgu leyti verið mjög óvenjulegt. Þrátt fyrir heimsfaraldur hefur sjaldan ef nokkurn tímann verið jafn annasamt á fasteignamarkaði og beið Búseti ekki varhluta af því. Íbúaskipti voru því tíð en þeim fylgja oftar en ekki margvísleg viðhaldsverkefni og úttektir auk endurnýjana og verkstjórnar. Alls skiptu 88 búseturéttir um eigendur hjá Búseta á árinu en það er aukning upp á 32% milli ára. Ekki var minna líflegt á leigumarkaði en alls var skrifað undir 46 leigusamninga við Leigufélag Búseta á árinu sem er 100% aukning milli ára. Þar að auki jókst snarlega áhugi íbúa á endurbótum og öðru viðhaldi. Félagið tekur fagnandi öllum fyrirætlunum búseturéttarhafa um innanhússviðhald. Viðhaldi og endurbótaverkefnum er sinnt af öflugu teymi fasteignaumsjónar ásamt fjölmörgum traustum verktökum.

Þróun og nýframkvæmdir

Á árunum 2017-2020 afhenti Búseti alls 320 nýjar íbúðir. Á árunum 2021-2022 munu 118 bætast við eignasafnið.

Hvað skiptir máli þegar Búseti byggir?

Lykilatriði í uppbyggingarverkefnum Búseta er að velja aðferðir og byggingarefni sem standast tímans tönn. Hérlendis er það tiltölulega óvanalegt að byggingaraðili fylgi byggingum eftir sem rekstraraðili en slík er raunin hjá Búseta. Einnig er unnið markvisst að deililausnum og hönnunarútfærslur eru samnýttar og betrumbættar jafnt og þétt milli byggingarverkefna. Því er til staðar sterkur hvati hjá félaginu að byggja hagkvæmt til langs tíma en félagið býr vel að áratuga langri reynslu í rekstri bygginga.

Við hönnun og rekstur húsbygginga er mikilvægt að tryggja góða einangrun, loftgæði og heilnæma innivist

Eitt það mikilvægasta í rekstri bygginga er að tryggja góða einangrun, loftgæði og heilnæma innivist en öll þessi atriði fylgjast að. Búseti notar sérstakan öndunardúk milli útveggjaeinangrunar og klæðningar í nýbyggingarverkefnum sínum. Dúkurinn varnar því að raki komist að steypunni sjálfri og dregur úr líkum á myndun kuldabrúa.

Það skiptir máli að vanda valið þegar kemur að innviðum fasteigna. Búseti leitast við að kaupa til nýbyggingarverkefna umhverfisvottaðar og endingargóðar vörur með líftímanálgun að leiðarljósi.